Jan Peter Larsen // Sense observation systems

May 25th, 2011  |  Published in Business

Aan een hoge lat is Jan Peter Larsen wel gewend. Naast managing director bij Sense Observation Systems is hij namelijk ook professioneel hoogspringer. Sense OS verzorgt draadloze sensornetwerken voor onder andere kassen en gebouwen. De oorsprong van Sense OS ligt bij Almende en is sinds enige tijd verzelfstandigd.

Comments are closed.